10 Comments

 1. Liza Dinglasan on October 25, 2023 at 4:03 pm

  Kayu ata magawa sakin gustu nyu p ako lukuhin alsm ko yan mga anak d nyu msloloko batang itu dahil ako ns kanya tama n mga kasinunflingan ha 2. Josephine Sharp on October 25, 2023 at 4:08 pm

  Thank you 3. Elena Kazakova on October 25, 2023 at 4:11 pm

  Thank you very much for your help 4. Jenni Tapia on October 25, 2023 at 4:19 pm

  Soooo wheres the healing for this..? 5. Elena Kazakova on October 25, 2023 at 4:33 pm

  Thank you very much for your help 6. Kate Ekweozor on October 25, 2023 at 4:35 pm

  thank you 7. Joan Lewis on October 25, 2023 at 4:44 pm

  Thanks 8. Meditation Row on October 25, 2023 at 4:56 pm

  Check one of our 417hz Sacral Chakra mediations here https://youtu.be/hYkmTwkWBEs 9. vishva patel on October 25, 2023 at 4:56 pm

  Thank you ❤ 10. Chitra Shyamsunder on October 25, 2023 at 4:58 pm

  Thank you Universe