మీ ముఖం పై ఈ పీల్ మాస్క్ వేస్తే అందంగా అయిపోతారు || Chemical peals || Dr monitha

మీ ముఖం పై ఈ పీల్ మాస్క్ వేస్తే అందంగా అయిపోతారు || Chemical peals || Dr monitha

Chemical peel is a technique used to improve the appearance of the skin on the face, neck or hands. Chemical solution is applied to the skin that causes it to exfoliate and eventually peel off. It can improve the skin’s appearance.

Chemical peel is a procedure that damages the skin in a controlled manner. Chemical peels have been around for a long time for good reason. Chemical peel involves removing layers of your skin with a chemical solution.

For More Latest Health and Beauty Tips, Tips to control Diabetes stay Tuned to Natural Healthcare and Subscribe: https://goo.gl/ersom6

DISCLAIMER: The information provided on this channel and its videos is for general purposes only and should not be considered as professional advice. We are trying to provide a perfect, valid, specific, detailed information .we are not a licensed professional so make sure with your professional consultant in case you need. All the content published in our channel is our own creativity

*MORE OF OUR VIDEOS*

ఈ చిన్న చిట్కా పాటిస్తే మీ ముఖం జిడ్డు లేకుండా తెల్లగా మెరిసిపోతరు ~Munimalika ~Oliy Skin Removal
( https://bit.ly/2Qkf9Mi )

మీ ముఖంపై మచ్చలు ,ముడతలు పోయి నున్నగా మారాలంటే ఈ నూనె రాయండి ~ Muni malika ~~ Wrinkles Removal ( https://bit.ly/2WrcXYV )

ఈ ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుంటే ఎంతటి నల్లగా ఉన్న సరే తెల్లగా మెరిసిపోతారు ~ Fairness~Muni maliks ( https://bit.ly/2VQOuIi )

ఈ నూనె రాస్తే చాలు మీ జుట్టు రాలకుండా పొడవుగా పెరుగుతూవునే ఉంటుంది ~~Long Hair Growth
( https://bit.ly/2YQ7wQV )

తలకి ఈ నూనెను పట్టించి ఇలా చేస్తే చుండ్రు సమస్య ఒక్కరోజులో పోతుంది|| How To Remove Dandruff Fast
( https://bit.ly/2Wt2vQy )

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.